Spoorenberg International BV houdt zich bezig met de in- en verkoop van beschadigde producten voor menselijke en dierlijke consumptie.

Welkom bij

Spoorenberg International BV

Wij zijn een zeer ervaren speler in deze specialistische markt. Eigenaar Jack Spoorenberg is in 1975 in deze markt gestart en is als eindverantwoordelijke bij elk traject nauw betrokken.

Tijdens transport en/of opslag van goederen ontstaat er regelmatig beschadiging, deze beschadigde producten zijn vaak nog uitstekend geschikt voor consumptie. Het hele traject van aankoop , reconditioneren en verdere noodzakelijke bewerkingen voor het geschikt maken voor gebruik en verkoop verzorgt Spoorenberg International BV al jaren op zeer professionele wijze